Perhekummitoiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri järjestää alueellamme lapsiperheitä tukevaa perhekummitoimintaa. Oman perhekummin voivat saada odottavat ja alle kouluikäisten lasten perheet, jotka tarvitsevat tukea arkeensa.


Perhekummi – Tule tueksi lapsiperheen arkeen

Oletko halukas antamaan aikaasi lapsiperheelle, joka kokee olevansa tuen tarpeessa?

Milloin perhekummi voi olla avuksi?

  • Perheellä ei ole riittävää tukiverkkoa
  • Perhe kaipaa vahvistusta vanhemmuuteen
  • Vanhemmat kokevat itsensä yksinäisiksi tai väsyneiksi

Perhekummi kuuntelee, keskustelee ja on mukana perheen tavallisessa arjessa. Hän ei kuitenkaan ole varsinainen lastenhoitaja, kodinhoitaja, terapeutti tai muu ammattilainen. Tavata voidaan perheen kotona tai lähteä yhdessä esimerkiksi vaunulenkille, leikkipuistoon tai ruokakauppaan.

Kummisuhteen lähtökohtana on vapaaehtoinen ja tasavertainen kumppanuus. Perhekummi tapaa perhettä tavallisesti joka toinen viikko, muutaman tunnin ajan ja on valmis sitoutumaan toimintaan vuodeksi.

Toiminnassa mukana oleville tarjoamme koulutusta, ohjausta, tukea ja vertaistapaamisia. Tämä vapaaehtoistoiminta pohjautuu vapaaehtoistyön eettisiin periaatteisiin eikä korvaa ammattiapua. Perhekummi on aina vaitiolovelvollinen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

http://uudenmaanpiiri.mll.fi/vapaaehtoisille/perhekummiksi/


Tarvitsetko perhekummia?


Perhekummi kulkee perheen rinnalla mukana arjessa, vanhemmuutta tukien. Lähtökohtana on vapaaehtoinen ja tasavertainen kumppanuus.

Perhekummi voi olla avuksi esimerkiksi, kun

  • tukiverkot eivät ole riittävät, esimerkiksi sukulaiset tai ystävät eivät voi tarjota riittävää tukea
  • olet muuttanut uuteen kaupunkiin tai ympäristöön
  • koet olosi yksinäiseksi tai väsyneeksi  
  • kaipaat vahvistusta vanhemmuuteen

Perhekummin kanssa voidaan tavata perheen kotona ja tehdä yhdessä arkisia asioita. Vapaaehtoinen perhekummi on perheen apuna, olematta kuitenkaan lastenhoitaja, kodinhoitaja, terapeutti tai muu ammattilainen. Perhekummit ovat auttamisesta kiinnostuneita ja sitoutuneita, tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia.

Lisätietoja ja hae perhekummia

http://uudenmaanpiiri.mll.fi/perheille/perhekummitoiminta/