Yhdistys ja jäsenyys

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Konalan paikallisyhdistys
 

Yhdistys on perustettu vuonna 1998. Yhdistyksessä oli 308 jäsentä 3.8.2021. Yhdistyksen toiminta-aluetta ovat Konalan lisäksi Pitäjänmäki / Reimarla, Malminkartano, Strömberg ja Pajamäen alueet. 

MLL Konala pyrkii edistämään toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Yhdistys toimii näiden tavoitteiden edistämiseksi voimavarojensa mukaan vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa. Yhdistys tekee yhteistyötä kaupungin viranomaisten sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toimintansa avulla yhdistys pyrkii ehkäisemään alueen asukkaiden syrjäytymistä ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymistä. MLL toimii vaikuttamalla ja vaikuttaa toimimalla.

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota lapsille ja heidän vanhemmilleen perheitä yhdistävää laadukasta, monipuolista, virkistävää ja edullista harrastustoimintaa, joka tukee perheiden välisten sosiaalisten verkostojen syntymistä.

Paikallisyhdistys on MLL:n keskusjärjestön ja oman alueensa piirijärjestön jäsen.