Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

MLL Konalan vapaaehtoisten rekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Mannerheimin lastensuojeluliiton Konalan paikallisyhdistys (1499111-6), myöhemmin MLL Konala

c/o Hannila, Seltterikuja 8 C 9, 00390 Helsinki

050 370 0228

konalan.yhdistys@mll.fi

3. Yhteyshenkilö

Anne Kallio
050 414 3633
konalan.yhdistys@mll.fi

4. Henkilötietojen käsittelijä, jolle henkilötietoja siirretään

MLL Konalan tapahtumiin ja tempauksiin vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen tapahtuu yhdistyksen nettisivuilla olevaan lomakkeen kautta tai sähköpostitse hallituksen jäsenen kautta. Vapaaehtoiseksi ilmoittautunut antaa yhteystietonsa vapaaehtoisesti yhteydenottoa varten. MLL Konalassa tietoihin on pääsy nettivastaavalla sekä tapahtumavastaavilla.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

MLL Konala käsittelee henkilötietoja tapahtumien vapaaehtoisten rekrytointia varten.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ilmoittautumista seuraavan vuoden kesäkuuhun saakka. Sen jälkeen tiedot poistetaan.

7. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat MLL Konalan tapahtumiin ja tempauksiin vapaaehtoiseksi ilmoittautuneita, yhteystietonsa jättäneitä henkilöitä.

MLL Konalan yhdistys käsittelee tarkoituksenmukaisia tietoja: Nimeä ja puhelinnumeroa, tai/ja nimeä ja osoitetietoja.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.  

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterit säilytetään nimettyjen henkilöiden salasanasuojatuilla tietokoneilla.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

- tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kir­jallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

- tulla unohdetuksi.

- mahdollisuus saada valitus vireille henkitiedon virheellisestä käsittelystä valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.4.2021.