Miten iltapäiväkerhoon haetaan?

 

Hakeminen ja valinnat

Lapset valitaan iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakulomakkeita toimintaan saa hakuajan alettua kouluista sekä sähköisessä muodossa Kaskon ja MLL Konalan nettisivuilta. Hakulomakkeita saa myös kaikista iltapäivätoiminnan toimintapaikoista.

Lukuvuoden 2019–2020 toiminnan hakuaika on 18.3.-18.4.2019.

Hakulomake toimitetaan hakuaikana siihen toimintapaikkaan, johon ensisijaisesti haetaan. Hallinnollinen päätös lapsen ottamisesta iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille 28.6.2019 mennessä. Toiminnan aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa huoltaja voi olla suoraan yhteydessä palveluntuottajaan.

Hakeminen varsinaisen hakuajan päätyttyä

Paikkaa voi hakea hakuajan jälkeen. Hakulomakkeen saa koululta, toimintapaikasta tai internetistä. Hakulomake toimitetaan osoitteeseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki. Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos paikka vapautuu. 

Jos tarvitsette paikan vasta esim. tammikuussa, lähettäkää hakemus ja merkitkää lisätietoihin, milloin tarvitsette paikkaa. Ottakaa yhteyttä paikkatilanteesta aluekoordinaattoriin lähempänä suunniteltua aloitusajankohtaa.

Läntisen suurpiirin aluekoordinaattori Tiina Ytembe Ngatcha 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Töysänkatu 2 D, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 09 310 82249, 040 531 9718,
tiina.ytembengatcha@hel.fi

 

 

Toiminta-ajanmuuttaminen

Toiminta-ajanmuutokset tulee tehdä kirjallisesti vähintään yhtä kalenterikuukautta ennen muutoksen alkua. Niistä sovitaan aina erikseen palveluntuottajan kanssa. Ilmoituslomakkeita saa IP-kerhosta.


Iltapäiväkerhopaikan irtisanominen

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen tapahtuu siten, että huoltaja toimittaa irtisanomislomakkeen suoraan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, osoitteeseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostin liitetiedostona iltapaivatoiminta@hel.fi. 
Sieltä lähetetään vahvistusilmoitus huoltajalle sähköpostilla tai kirjeenä.

Vahvistusilmoituksesta ilmenee mistä alkaen lapsella ei ole iltapäivätoimintapaikkaa.

Irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanomisilmoitus on toimitettu kaupungille. Esimerkiksi jos paikka irtisanotaan 6.10., irtisanominen astuu voimaan 1.12. Asiakasmaksu peritään tässä tapauksessa loka- ja marraskuulta.

Mikäli lapsi ei osallistu iltapäivätoimintaan irtisanomiskuukauden aikana, peritään puolen kuukauden asiakasmaksu. Lapsen osallistuessa toimintaan peritään koko kuukauden asiakasmaksu.