Miten huomioimme koronan toiminnassamme?

20.8.2020


Miten huomioimme koronan toiminnassamme?


MLL:ssä seurataan koronavirustilannetta aktiivisesti ja toimitaan THL:n ja muiden viranomaisten
antamien ohjeiden mukaisesti. Olemme varautuneet jatkuvasti arvioimaan ja mukauttamaan
toimintaamme koronatilanteen vaatimien rajoitusten ja vaatimusten mukaiseksi.

Kiinnitämme huomiota ryhmäkokoihin ja osallistujakiintiöt ovat tämänhetkisten rajoitusten
mukaiset. Tapaamisissa kiinnitetään huomiota käsihygieniaan ja pyrimme minimoimaan fyysiset
kontaktit toiminnassa. Välineet puhdistetaan huolellisesti.

Esimerkiksi ulkoperheliikunta toteutetaan ulkosalla, mikä mahdollistaa turvallisemman
osalistumisen myös korona-aikana.

Ohjaajat tekevät töitä vain terveinä ja myös kerholaisia ja heidän vanhempiaan muistutetaan
siitä, että tapaamisiin ei voi tulla sairaana, oirehtivana tai jos on altistunut koronavirukselle
viimeisen 14 päivän aikana.

Mikäli kokoontumisrajoitukset astuisivat voimaan ja kerhotapaamisia ei ole mahdollista järjestää, pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään korvaavaa etätoimintaa.