Anna äänesi kuulua, vanhempi

22.2.2019 klo 09:00

MLL järjestää vanhemmille sekä muille lasten ja nuorten läheisille huoltajille Vanhemman ääni -verkkokyselyn, jolla selvitetään vanhempien huolia viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi kyselyssä selvitetään, mistä aiheista vanhemmat kaipaisivat lisää tietoa ja millaisia verkkoapuvälineitä he mieluiten käyttäisivät.

Vastausten avulla kehitetään Vanhempainnettiä vastaamaan entistä paremmin vanhempien toiveita ja tarpeita. Vanhempien viestit viedään myös päättäjien tietoon.
Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10–20 minuuttia ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti nimettöminä. Kysely toimii parhaiten uusimmilla selainversioilla
Vanhemman ääni -kysely on avoinna toukokuun loppuun asti. Kyselyyn vastanneet voivat halutessaan osallistua elokuvalippujen arvontaan.
 
Kysely on osa Vanhemmuuden verkkotuki -hanketta, jonka tarkoitus on tarjota tukea vaikeassa elämäntilanteessa oleville vanhemmille. Olemme mukana Arvokas-ohjelmassa, jonka tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen.

Lisätietoa ja linkki kyselyyn.