Äitiyslaki parantaisi lapsen oikeusturvaa

29.9.2016

Yhteiskunnan on huolehdittava jokaisen lapsen oikeusturvasta ja edistettävä lasten välistä yhdenvertaisuutta. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsia ei saa laittaa eriarvoiseen asemaan hänen vanhempiinsa liittyvän syyn johdosta.

Edellisellä hallituskaudella oikeusministeriön työryhmä suositteli, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voitaisiin vahvistaa lain nojalla ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Tällainen käytäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja lukuisissa muissa Euroopan maissa.

Eduskunnassa käsiteltävänä olevassa äitiyslakialoitteessa ehdotetaan, että lainsäädäntöä uudistettaisiin edellä mainitulla tavalla. Katsomme, että syntyvän lapsen oikeusturva paranisi huomattavasti, jos hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa olisi selvä jo syntymästä lähtien. Nykyisin lapsi saa oikeuden toiseen vanhempaansa vasta, kun perheen sisäinen adoptio on vahvistettu. Tähän voi mennä useita kuukausia, jopa vuosi.

 

Lisätietoja:  
pääsihteeri Milla Kalliomaa
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 040 838 6778, milla.kalliomaa(a)mll.fi

toiminnanjohtaja Hanna Heinonen
Lastensuojelun Keskusliitto, 040 5808 984, hanna.heinonen(a)lskl.fi

vaikuttamis- ja ohjelmatyönjohtaja Inka Hetemäki
Suomen UNICEF ry, 040 545 4837, inka.hetemaki(a)unicef.fi

toimitusjohtaja Eija Koivuranta
Väestöliitto, 050 574 1775, eija.koivuranta(a)vaestoliitto.fi

pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta
Pelastakaa Lapset ry, 050 462 1148, hanna.markkula-kivisilta(a)pelastakaalapset.fi