Koululainen tarvitsee aikaa, huomiota ja rohkaisua

11.8.2016

Koulun alku on ekaluokkalaiselle iloinen ja jännittävä tapahtuma, joka muuttaa lapsen arkea. Siirtyminen yläkouluun on puolestaan seiskaluokkalaisen elämässä suuri asia, joka osuu samaan aikaan murrosiän alkamisen kanssa. Lapset kaipaavat muutosten keskellä vanhemman aikaa, huomiota ja hyväksyntää. Mannerheimin Lastensuojeluliitto kokosi yhteen asioita, joita tuoreen alakoululaisen ja yläkoululaisen vanhemman olisi hyvä muistaa. MLL lähettää tänäkin syksynä vanhemmille tietopaketin, josta löytyy neuvoja ja rohkaisua uuteen elämäntilanteeseen.

Alakoululaisen vanhemman muistilista

Koulu alkaa, lapsuus jatkuu
Ekaluokkalaisella lapsuus vielä jatkuu, vaikka koulu tuo uusia velvoitteita ja virikkeitä. Lapsella on paljon opittavaa, sääntöjä, uusia ihmisiä ja koulumatka, mutta vastuu arjen sujumisesta on vanhemmalla. Kannattaa myös muistaa, että reipas koululainen tarvitsee syliä päivän rasituksista ja jännityksestä rauhoittumiseen.

Kysy, kehu ja lohduta
Lapselle on tärkeää, että vanhemmat ovat kiinnostuneita hänen koulunkäynnistään, läksyistään ja kavereistaan. Olemalla läsnä vanhempi osoittaa tukensa, jolloin lapsen on helppo puhua myös koulunkäyntiin liittyvistä peloista.

Yhteistyössä opettajan kanssa
Avoin ja asiallinen vuorovaikutus lasta kasvattavien aikuisten kesken tasoittaa ekaluokkalaisen koulutietä. Yhteydenpito koulun ja kodin välillä helpottaa myös mahdollisiin ongelmatilanteisiin puuttumista.

Yläkoululaisen vanhemman muistilista

Kuuntele ja kannusta
Lapsi tarvitsee huomiota, kannustusta ja rohkaisua, vaikka itse väittäisikin päinvastaista. Koulutyö vaatii yläkoulussa enemmän itsenäisyyttä, mutta 7.-luokkalainen ei ole vielä valmis ottamaan yksin vastuuta koulunkäynnistä. Epäonnistumiset on hyvä käsitellä yhdessä vanhemman kanssa, samoin onnistumisista voi iloita yhdessä.

Anna tilaa tunteille
13-vuotiaan nuoren tunteet voivat mennä ääripäästä toiseen ja vanhemman tehtävä on toimia tunnepuskurina, joka auttaa lasta käsittelemään erilaisia tunteita. Tunnekuohujen keskellä vanhempi asettaa rajat niiden ilmaisulle: huutaa saa, muttei rikkoa mitään tai vahingoittaa ketään.

Ole kiinnostunut lapsen kavereista
Vanhemman on hyvä osoittaa olevansa kiinnostunut myös lapsen kavereista. On hyvä sopia yhteiset pelisäännöt lapsen, lapsen kavereiden ja heidän vanhempiensa kanssa esimerkiksi kotiintuloajoista.

Kunnioita yksityisyyttä
Murrosiässä vartalo muuttuu ja lapsi haluaa tutustua itseensä rauhassa. Vanhemman tehtävä on tarjota asiallista tietoa ja auttaa lasta hyväksymään itsensä. Yksityisyyden kunnioittaminen koskee myös lapsen kännykkää, päiväkirjoja ja pöytälaatikoita. Jos lapsen elämässä joku huolettaa, siitä pitää keskustella suoraan hänen kanssaan.

Vanhempien apuna ja tukena

Kouluvuoden alkaessa 1.-luokkalaisten ja 7.-luokkalaisten lasten vanhemmat saavat Mannerheimin Lastensuojeluliitolta yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetun tietopaketin, josta löytyy vinkkejä koululaisen hyvinvoinnin tueksi. Vanhemmat pitävät tietopaketin sisältöä hyödyllisenä ja sen sisältö luetaan tarkasti. Vanhemmuuden tukena on myös Vanhempainnetti, josta löytyy lisätietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä (www.mll.fi/vanhempainnetti). Pulmatilanteissa asioita voi pohtia yhdessä Vanhempainpuhelimessa (p. 0800 92277) päivystävän vapaaehtoisen kanssa maksutta ja nimettömänä.

Lisätietoja:
auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki, tatjana.pajamaki(a)mll.fi, 075 3245 422
markkinoinnin asiantuntija Anna-Leena Mitro, anna-leena.mitro(a)mll.fi, 075 3245 483
tiedottaja Eveliina Kutila, eveliina.kutila(a)mll.fi, p. 075 3245 580