Lapset arvostavat MLL:n auttavien palveluiden luottamuksellisuutta

27.6.2016

Lapset ja nuoret tuntevat hyvin Mannerheimin Lastensuojeluliiton auttavat puhelin- ja nettipalvelut. He arvostavat palveluissa sitä, että voivat maksutta ja nimettömänä keskustella aikuisen kanssa mistä tahansa aiheesta. Suurin toive palveluiden suhteen on pidemmät päivystysajat iltaisin ja viikonloppuisin.

MLL selvitti, kuinka hyvin 12–21-vuotiaat tuntevat Lasten ja nuorten puhelimen. Tunnettuuskysely osoitti, että auttavat puhelin- ja nettipalvelut ovat lapsille ja nuorille tuttuja, sillä 80 prosenttia vastaajista oli kuullut palveluista.

Kyselyyn vastanneet lapset ja nuoret arvostavat puhelin- ja nettipalveluissa eniten niiden maksuttomuutta. Toiseksi eniten he arvostavat sitä, että yhteyttä voi ottaa nimettömänä. Palvelun luottamuksellisuudella on merkitystä, sillä kolmasosa ilmoitti, että palvelussa on tärkeää se, ettei puhelu näy puhelinlaskussa. Nuorille on tärkeää, että he voivat voi puhua mistä tahansa asiasta.

– Lapset tarvitsevat sekä ikävaihettaan että yksilöllisyyttä huomioivia tapoja ottaa yhteyttä aikuiseen. Monen lapsen on vaikea kertoa omista asioistaan kasvokkain vieraan aikuisen kanssa. Kirjoittaminen tai anonyymi puhelu on helpompi tapa ilmaista itseään ja kertoa tunteitaan, auttavien puhelin- ja nettipalveluiden päällikkö Tatjana Pajamäki sanoo.

Ajan kanssa ja vähättelemättä
Nuorille on merkityksellistä, että heidät otetaan keskusteluissa tosissaan ja heidän kertomaansa uskotaan. Heille on tärkeää, että puheluun, chattikeskusteluun tai nettikirjeeseen vastannut aikuinen kuuntelee, eikä tuomitse heidän kertomaansa: ”Tärkeetä oli, et se aikuinen ei vähätellyt mun asiaa.

– Suurin kiitos palvelua käyttäneiltä nuorilta tulee siitä, että päivystäjällä ei ole kiire sekä lämmöstä, jota päivystäjät välittävät. Vakavimmissa ongelmissa lapsi tai nuori on monesti rohkaistunut hakemaan apua ammattilaisilta harjoiteltuaan tilanteen auki purkamista ensin päivystäjän kanssa, Tatjana Pajamäki kertoo.

Niistä kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista, jotka olivat ottaneet yhteyttä puhelin- tai nettipalveluihin, valtaosa koki, että keskustelusta aikuisen kanssa oli ollut hyötyä: ”Kiitos! Se kirje valo muhun uskoa ja nyt oon valmis hakemaan apua.”

– Lasten ja nuorten puhelimessa päivystäjällä on aikaa kuunnella nuoria. Esimerkiksi chatkeskusteluissa yhden nuoren kanssa vierähtää monesti kaksikin tuntia. Keskustelu saattaa polveilla uuden nettipelin ulottuvuuksista omaan alakuloon. Nuukailemattomalla ajankäytöllä välitetään nuorelle kuva, jossa aikuinen on kiinnostunut hänestä kokonaisena itsenään. Kohtaamisissa ei kiirehditä, koska puolittaiset kohtaamiset eivät auta nuoria, Tatjana Pajamäki kuvailee.

Mieluisin tapa ottaa yhteyttä auttavaan palveluun on kahdenkeskinen chatti aikuisen kanssa. Yli puolet vastaajista olikin sitä mieltä, että chatin aukioloaikoja pitäisi lisätä. Sekä puhelimen että chatin osalta nuoret toivoivat lisää päivystysaikoja iltoihin ja viikonloppuihin. Myös ympärivuorokauden auki oleva päivystys sai paljon kannatusta.

”Kiitos, oli niin helpottavaa, kun sain kertoa jollekin tän kaiken.”

Kyselyn toteutus ja vastaajat
Lasten ja nuorten auttavien puhelin- ja nettipalveluiden tunnettuutta 12–21-vuotiaiden keskuudessa selvitettiin Webropol-kyselyllä, joka oli avoinna lokakuusta 2015 toukokuun 2016 alkuun. Kyselyyn vastasi 952 nuorta.

Kursiivilla olevat sitaatit ovat lasten ja nuorten MLL:n auttavista puhelin- ja nettipalveluista antamaa palautetta. 


Lisätietoja
Auttavien puhelin- ja nettipalveluiden suunnittelija Heidi Holappa
p. 075 3245 515, heidi.holappa(a)mll.fi

tiedottaja Eveliina Kutila
p. 075 3245 580, eveliina.kutila(a)mll.fi