Joka neljännellä nuorella mielenterveyden häiriö – apua ei saada ajoissa

16.5.2016

Vuosittain noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Se on tärkein nuorten toimintakykyä heikentävä sairausryhmä, johon olisi saatava apua aikaisemmin. Ylen yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Mielenterveysseuran ja Mielenterveyden keskusliiton kanssa toteuttama Sekasin-kampanja rohkaisee nuoria puhumaan ongelmistaan ja tarjoaa 24/7-keskusteluapua.

Noin puolet mielenterveyshäiriöistä alkaa ennen 14 vuoden ikää ja kolme neljännestä ennen 24 ikävuotta. Varhainen keskusteluapu ja hoito parantavat ennustetta pitkällä aikavälillä sekä vähentävät riskiä opiskelu- ja työkyvyn menettämiseen.

Mielenterveyden häiriö on vakava uhka nuoren kehitykselle. Häiriö vaikeuttaa ikäkauden kehitystehtäviä: itsenäistymistä, identiteetin rakentamista ja omaa elämää koskevien valintojen tekemistä. Jos apua ei ole saatavilla, nuoren psyykkinen oireilu jatkuu usein aikuisuuteen asti ja vaikuttaa koko elämään. Hyvä mielenterveys ei ole vain häiriöiden puuttumista, vaan ilmenee kykynä ihmissuhteisiin, sosiaaliseen osallistumiseen ja työntekoon.

Järjestöt tarjoavat jo nyt matalan kynnyksen apua, mutta eivät pysty vastaamaan näin suureen tarpeeseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tulisi varmistaa, että nuoret saisivat apua mahdollisimman varhain oireiden ilmettyä. Kouluille tulisi antaa resursseja mielenterveyden edistämiseen ja pysyvien tukimuotojen ylläpitämiseen, sekä henkilöstön mielenterveysosaamisen kehittämiseen. Esimerkiksi koulupsykologi puuttuu 12 prosentista kouluista.

Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Mielenterveyden keskusliitto toteuttavat Yleisradion kanssa SEKASIN-kampanjan, jonka tarkoitus on rohkaista nuoria puhumaan ongelmistaan sekä herätellä vaikuttajia mielenterveystyön haasteisiin.

Kampanja tarjoaa nuorille ilmaista keskusteluapua verkossa 23.–29. toukokuuta vuorokauden ympäri. Auttavat palvelut on koottu osoitteeseen www.sekasin247.fi

 

Lisätietoja:
Markku Mastomäki, tuottaja, Yleisradio
p. 040 869 1295, Markku.Mastomaki(a)yle.fi

Tatjana Pajamäki, auttavien puhelinten päällikkö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
p. 050 562 4299, tatjana.pajamaki(a)mll.fi

Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura
p. 0400 508 234, sari.aalto-matturi(a)mielenterveysseura.fi

Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto
p. 050 363 9920, olavi.sydanmaanlakka(a)mtkl.fi