Media-aiheiset oppaat neuvoloihin

5.2.2016MLL on lähettänyt kaikkiin Suomen neuvoloihin oppaan Neuvola lapsiperheen mediakasvatuksen tukena. Oppaan tarkoituksena on auttaa neuvolan työntekijää pohtimaan lapsen kasvua ja kehitystä mediaympäristössä sekä kannustaa puhumaan perheiden kanssa heidän mediankäyttötavoistaan.

Opas tarjoaa perustietoa lapsen myönteisen mediasuhteen tukemisesta sekä sisältää mediankäytön puheeksi ottamisen mallin. Neuvoloihin on lähetetty samalla myös vanhemmille jaettava esite Media meidän perheessä

Neuvolaopasta ja esitettä voi myös tilata maksutta MLL:n verkkokaupasta. Molemmista on otettu uusintapainokset.