MLL:n jäsen on lapsen asialla

28.4.2015

MLL:lla on kiistattoman tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Olemme lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, vapaaehtoistyön toteuttaja, arjen tuen kehittäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka toimii lasten oikeuksien puolesta.

MLL:n toimijajoukko on laaja ja moni-ilmeinen. Se on jäsenten, vapaaehtoisten ja palkattujen yhteisö. Se on vauvojen, muksujen, murkkujen, ruuhkavuotisten, 50:n paremmalla puolella olevien sekä varttuneempien yhteisö. Se on juuriltaan erilaisten kansalaisten yhteisö. Se on aktiivisten ja näkyvien vaikuttajien ja osaajien verkosto. Se on upea joukko!

Arjen asiantuntijuutemme perustuu siihen, että meillä on koko maan kattava yhdistys- ja vapaaehtoisverkosto. Vuosittaisten, satojen tuhansien kohtaamisten kautta aktiivimme kuulevat ja näkevät, miten suomalainen lapsi ja perhe voivat. Lasten, nuorten ja vanhempien arki näyttäytyy aidoimmillaan muun muassa MLL:n perhekahviloissa, erilaisissa vertaisryhmissä, kerhoissa ja tapahtumissa. Vapaaehtoiset perhekahviloiden ohjaajat, vertaisryhmien ja kerhojen vetäjät sekä tapahtumien pystyttäjät tekevät hienoa työtä, jotta tämä kaikki on mahdollista.

Vapaaehtoisten, tehtäviinsä koulutettujen perhekummiemme ja tukihenkilöittemme sekä auttavien puhelintemme päivystäjien kohtaamiset suomalaisten lasten, nuorten ja vanhempien kanssa viestivät valtavasta tuen tarpeesta.  Nämä luotettavat kanssakulkijat ja kuuntelijat ovat todellisia elämän haasteellisten hetkien tukipilareita, rohkaisijoita ja ovien raoittajia johonkin uuteen, parempaan. 

Vuonna 2014 kirjasimme lähes 1,08 miljoonaa MLL:n erilaisten aktiivien tekemää vapaaehtoistyön tuntia. Yhdistysten, piirien ja keskusjärjestön kymmenissä erilaisissa tehtävissä toimi yli 24 000 vapaaehtoista. Komeista tunnusluvuista huolimatta tarvitsemme sekä nykyisiä että yhä uusia vapaaehtoisia sekä jäseniä. Mitä useampia meitä on sitä laajemmin työ, jota teemme, näkyy, kuuluu, tuottaa iloa ja innostusta ja saa hyvää aikaan.

Kuka voisi vastustaa unelmaa siitä, että Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin? Tuskin kukaan.

Kuka haluaa olla mukana yhteisössä, joka tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa? Moni haluaa.

MLL on järjestö, joka tunnetaan ja johon luotetaan, kertoo Taloustutkimuksen viime kesänä julkaisema Suomi Tänään -tutkimus. Avaa ovi MLL-maailmaan ja tule vapaaehtoiseksi tai anna tukesi työllemme liittymällä yhdistyksemme jäseneksi. Vapaaehtoistyön tunti tai jäsenmaksueuro ovat valintoja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin puolesta ja samalla myös paremman tulevaisuuden puolesta.

Tervetuloa mukaan!
 

Arja-Liisa Mauno, järjestöpäällikkö